مقالات

اصول کلی دیگ بخار

دیگ بخار فولادی به عنوان تولید کننده بخار از دو بخش کلی تامین آب و تامین حرارت ( کوره ) تشکیل شده است . سوخت و هوا داخل کوره دیگ سوزانده می شود و گازها و حرارت حاصل از اشتعال در هنگام عبور از مسیر تعیین شده برای خروج ، انرژی خود را به آب منتقل می کنند . 

انتقال حرارت از کوره به آب در دیگ بخار فولادی

انتقال حرارت از گازهای حاصل از اشتعال به لوله های حاوی آب از نوع جابه جایی ( convection )  می باشد . علاوه بر انتقال حرارت به شکل جا به جایی ، لوله هایی که به شکل عمودی در دیواره های دیگ و کوره و لوله های که به شکل افقی در سقف دیگ قرار گرفته اند ، حرارت را به شکل تشعشعی نیز علاوه بر جابه جایی دریافت می کنند . حرارت تشعشعی مانند اشعه ایکس با طول موج کوتاه منتقل می شود و هنگامی که احتراق انجام می شود ، حرارت به شکل تشعشعی به وسیله ی لوله هایی که در معرض شعله قرار گرفته اند جذب می شود و گازهای حاصل از احتراق با عبور از مسیری که سایر لوله های حاوی آب می باشد ، گرما را از طریق جا به جایی منتقل می کند . چرخش گازها از طریق روش های زیر انجام می شود :

  • با استفاده از چند فن که در واقع به عنوان پمپ عمل می کنند ، هوای لازم برای احتراق را از فضای بیرون به داخل منتقل می کند و با ایجاد فشاری بالاتر یا پایین تر از فشار هوای محیط موجب چرخش گازهای حاصل از احتراق داخل دیگ و نهایتا هدایت آن ها به سمت دودکش می شود . 
  • با استفاده از تخلیه طبیعی ناشی از اختلاف وزن گازهای داغ حاصل از احتراق و هوای تازه صورت می گیرد . در واقع هوای تازه لازم برای احتراق از طریق حرکت گازهای سبک حاصل از اشتعال و حرکت آن ها به سمت دودکش به طرف مشعل ها کشیده می شود . 

به فنی هوای لازم برای اشتعال در محوطه کوره تامین می کند و آن را وارد می کند به اصطلاح forced draft fan یا فن تخلیه اجباری می گویند و به فنی که فشار داخل کوره را کاهش می دهد و موجب گردش گازهای حاصل از احتراق داخل محوطه دیگ و در بین لوله های حاوی آب می شود را به اصطلاح induced draft fan گفته می شود . 

دیگ های بخاری که کوره آن ها دارای هر دو فن فوق باشند ، یک جریان موازی اتفاق می افتد . اما هنگامی که در کوره تنها از یک فن و از نوع forced draft fan استفاده شود ، دارای فشاری مثبت و بالاتر از فشار هوای محیط خواهیم داشت . 

عوامل مختلفی در طراحی دیگ های بخار در نظر گرفته می شود . عواملی همچون فشار و حرارتی که از بخار خروجی و تولید شده توسط دیگ نیاز است . برای اطلاع از عوامل موثر بر طراحی دیگ های بخار اینجا کلیک کنید . 

پاسخی بگذارید