پکیج هایوارد

پکیج گرمایی هایواتر ( موتورخانه ای , , , ) به ظرفیت حرارتی 55500 (kcal/hr)

s905 sh30 L80

326,400,000

انتخاب نوع اقلیم هوایی ( سردسیر - معتدل - گرم سیر )

مساحت ساختمان بر اساس زیر بنای مفید (مترمربع )

نوع استخر ( ندارد - روباز - روبسته )

نوع جکوزی ( ندارد - روباز - رو بسته )

حجم استخر (متر مکعب)

حجم جکوزی (متر مکعب)

دما مطلوب برای آب استخر در صورت عدم ورود 27 در نظر گرفته میشود استاندارد

دما مطلوب برای آب جکوزی در صورت عدم ورود 37 در نظر گرفته میشود استاندارد

مدت زمان گرم شدن آب استخر و جکوزی تا دمای مطلوب ( از 8 - 20 ساعت ) پیش فرض 15

متراژ سالن استخر و جکوزی

انتخاب سیستم هوشمند خورشیدی

4.5/5 - (2 امتیاز)