نقشه

ارتباط با ما

ارتباط با مدیرعامل:

جناب آقای شهاب الدین شاه آبادی shahab.shahabadi@shofazhiran.com

ارتباط با رئیس هیئت مدیره:

جناب آقای شبیر شاه آبادی shobeir.shahabadi@shofazhiran.com

ارتباط با مدیر فروش:

احسان رضایی ehsan.rezae@shofazhiran.com

میلاد شیرازی milad.shirazi@shofazhiran.com

ارتباط با مدیر سایت: