دسته‌ها
no-product

به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم آنچه شما به دنبال آن هستید را پیدا کنیم. شاید جستجو بتواند کمک کند.

VRF

سیستم VRF چیست؟

کلمه VRF مخفـــف واژه های Flow Refrigerant Variable به معنی کنترل کردن تغییـرات ظرفیت مایـع مبـرد بـر اســاس بـار مــورد نیـاز است . به این معنی کــه میزان مایـع مبـرد بـا توجـه بــه نیـاز سرمایشـی و گرمایشی مکان و فضا بــه صـورت اتوماتیک و و مجزا تغییر میکند این در صورتی است کـه در کولرهـای گازی معمول و یــا دستگاه های اسـپلیت یونیـت معمولی تولیــد بــرودت در کندانسـور انجـام میشـود. لـــذا امـــکان کنتـــرل تبخیـــر مایـــع مبـــرد بـــه صـــورت مجـــزا در فضاهـــای مختلـــف پـــروژه وجـــود نـــدارد، به علاوه در ایـن سیسـتم مقدار اختلاف درجـــه حـــرارت مبـــرد بیـــن یونیـــت داخلـــی و خارجـی را بـه کمتریـن حـد خـود رسانده و ضریـــب عملکـــرد COP به بیشترین مقدار خود می رسد.

VRF دقیقاً چیست و چگونه کار می کند؟

 VRF که مخفف جریان مبرد متغیر است ، حتی بیشتر از 30 سال است که در سایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد ، فقط از اوایل سال 2000 در ایالات متحده در دسترس است. این سیستم به دلیل بهره وری انرژی برتر و توانایی ارائه بازگشت سریع سرمایه در بسیاری از کاربردها شناخته شده است. خواه یک پیمانکار HVAC باشید ، یک سازنده یا یک پیمانکار مکانیکی ، استفاده از فناوری VRF به شما امکان می دهد یک راه حل پیشرفته را برای مشتریان خود ارائه دهید.

سیستم وی ار اف به دلیل مطابقت پذیری بالایی که دارند ، می توانند به گونه ای تنظیم شوند که خواسته های بالای تقریباً هر پروژه را برآورده کنند.

سیستم VRF در چه طیفی مورد استفاده قرار می گیرد؟

سیستم و تجهیزات VRF می توانند همراه با طیف گسترده ای از محصولات سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده قرار گیرند. این بدان معنی است که می توان یک سیستم وی ار اف را برای تأمین نیازهای کنترل آب و هوا از یک اقامتگاه کوچک یک خانوادگی تا رسیدن به یک ساختمان مرتفع تجاری ، مقیاس بندی کرد.

فروشگاه شوفاژ ایرانیان با مهندسین فروش و کارشناسان کاملاً آموزش دیده VRF در کنار شما کار می کنند تا بهترین راه حل های VRF را به شما ارائه دهند .

پشتیبانی آنلاین

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.